Adresa združenia:
MERKÚR Združenie pre rozvoj Obchodnej akadémie v Martine
  Bernolákova 2
  036 37 Martin
Tel, fax: 043/4223579
IČO: 17067421
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Martin
Číslo účtu : SK19 0900 0000 0003 5337 8906
 
 

 

Čo je účelom združenia?
  • podporovať odborné učebne výpočtovou, organizačnou a didaktickou technikou
  • podporovať výuku cudzích jazykov primeranou didaktickou technikou
  • podporovať domáce a zahraničné odborné praxe, stáže, výmenné pobyty pre žiakov 
  • podporovať talentovaných a mimoriadne nadaných žiakov v oblasti odbornej, jazykovej, umeleckej a športovej
  • podieľať sa na organizovaní prednáškovej činnosti pre žiakov
 
 
 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik