diplom 121  2. miesto 

Liliana Rybáriková v krajskom kole Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácii na počítači

diplom 221

3. miesto 

Karin Hojová v krajskom kole Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácii na počítači

diplom011

 

Diplom 4. B triede za úspešné zvládnutie kvízu finančnej gramotnosti organizovaného Národnou bankou Slovenska. 

diplom010 

Ďakovný list za spoluprácu a umožnenie absolvovať pedagogickú prax študentom doplňujúceho pedagogického štúdia organizovaného Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

 diplom009

 

Diplom za pomoc a podporu počas Vianočnej zbierky UNICEF 2017

 diplom008

2. miesto

Družstvo študentiek v okresných majstrovstvách v v basketbale SŠ

diplom007

 

Ocenenie za dlhodobý rozvoj potenciálu žiakov prostredníctvom programov Junior Achievement

diplom005

2. miesto

K. Hollá a A. Pavlíková v okresných majstrovstvách v bedmintone

diplom006

1. miesto

Družstvo študentiek v okresnom kole školskej športovej postupovej súťaže vo florbale SŠ

diplom004

 

1. miesto

Družstvo študentov v okresnom kole školskej športovej súťaže vo florbale

 diplom003

 1. miesto 

Družstvo študentiek v okresnom kole školskej športovej súťaže vo florbale

 diplom002

 

3. miesto 

Družstvo študentiek v krajskom kole florbal stredných škôl

diplom001 

3. miesto 

Družstvo študentiek v okresnom kole v stolnom tenise stredných škôl

 sip17

2. miesto 

Alexander Velitš v krajskom kole Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácii na počítači

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik