Ing. Jana Adamčáková odborné ekonomické predmety
Ing. Anna Bieliková odborné ekonomické predmety
Mgr. Martina Dudeková anglický jazyk, nemecký jazyk
RNDr. Miroslava Halušková tovaroznalectvo, administratíva a korešpondencia
RNDr. Janka Hamzová matematika, informatika
RNDr. Zdenka Hamzová matematika, geografia
Mgr. Denisa Chovancová anglický jazyk, nemecký jazyk
Mgr. Marcel Ivanič telesná a športová výchova, geografia
Ing. Katarína Ivánková, PhD. odborné ekonomické predmety
Ing. Marína Jankovičová odborné ekonomické predmety
Mgr. Žaneta Kovačková ruský jazyk, etická výchova
Mgr. Tibor Mažári nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra
Ing. Ľubica Mikušová odborné ekonomické predmety
Ing. Iveta Ostapčuková odborné ekonomické predmety
Ing. Nadežda Patúšová odborné ekonomické predmety
Mgr. Ivana Pišná anglický jazyk, ruský jazyk
Mgr. Zuzana Považanová anglický jazyk
Mgr. Andrej Rychlik anglický jazyk, občianska náuka
Mgr. Slávka Simonidesová slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Katarína Stahl matematika, informatika
Ing. Dagmar Stančíková odborné ekonomické predmety
Ing. Milena Ševčíková odborné ekonomické predmety
Mgr. Michal Šimko anglický jazyk
Ing. Danica Tokarčíková odborné ekonomické predmety
Ing. Ivana Židová odborné ekonomické predmety
Ing. Zuzana Štefáneková španielsky jazyk, odborné ekonomické predmety
Mgr. Slavomíra Hajdová telesná výchova
Bc. Milan Ďurica náboženská výchova
Mgr. Andrej Agricola agnlický jazyk
 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik