Medzinárodná súťaž Solve for Tomorrow JA Slovensko a JA Česká republika, 
postup tímov do top 30 a získanie odmien

svt2

Žiaci povinne voliteľného predmetu Zručnosti pre úspech sa zapojili do nového programu, ktorý organizuje JA Slovensko a JA Česká republika s názvom Solve for Tomorrow, ktorý je určený pre jednotlivcov a tímy všetkých stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky.

Študenti pracovali na nápade, ktorý mal pomôcť komunite, v ktorej pôsobia. Žiaci navrhovali riešenia v rámci výzvy pre školský rok 2022/2023 s názvom: Inovácie pre udržateľnú budúcnosť. Predpokladom bolo zapojenie technológií, technologických inovácií, softwaru alebo hardwaru.

Pred zapojením sa do súťaže žiaci v októbri 2022 povinne absolvovali webinár,  v ktorom im organizátori prestavili projekt a teoreticky aj prakticky ich uviedli do novej metódy na tvorbu inovácie s názvom Design Thinking. Na záver webináru bol online test a v rámci SR aj ČR si cenu (slúchadlá Samsung Electronics) za najrýchlejšie a najpresnejšie absolvovaný test odniesla Adriana Sedláková. 

Posledný novembrový týždeň naši žiaci odosielali svoje inovácie v podobe krátkej videovizitky na súťaž.

Žiaci pracovali na týchto projektoch:

Thermoeconomy – Emma Kyselicová, David Frančák, Veronika Blanáriková, Milan Ursíny

Pomôžme si – Lea Emma Hollá, Samuel Fazika, Michaela Nina Pekelská, Sabina Hajasová

Ecoplanet – Veronika Horská, Lukáš Janiga

Automat pre ľudí bez domova – Andrea Mudroňová

Vlasenky – Darina Ema Hudecová, Katarína Stehlíková, Bianka Ľahká

Následne tímy Thermoeconomy, Ecoplanet, Automat pre ľudí bez domova a Vlasenky postúpili do top 30 v rámci Českej a Slovenskej republiky. Vo februári zasielali rozpracované videovizitky aj s prototypom svojho projektu.

Napriek tomu, že sa žiaci už do top 10 neprepracovali, naučili sa pracovať s metódou Design Thinking, získali prezentačné zručnosti, ale aj skúsenosti s tvorbou videovizitiek a s tímovou spoluprácou.

Za účasť na tomto zaujímavom projekte žiaci dostali krásne odmeny s logom projektu, a to ponožky, lietajúci tanier, logickú kocku, ceruzky a podložku pod počítačovú myš. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu našej školy.

Ing. Danica Tokarčíková a Ing. Dagmar Stančíková
vyučujúce predmetu Zručnosti pre úspech  

svt2 

 svt3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik