Ing. Elena Siráňová

riaditeľka školy
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

0905 461 152

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa,
Vysoká škola ekonomická v Bratislave, FNH
odbor učiteľstvo odborných ekonomických predmetov. 
Na Obchodnej akadémii v Martine pracuje od roku 1986.

 

Ing. Marína Jankovičová

zástupkyňa riaditeľky školy
pre odborné predmety
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

09058 461 191

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa,
Vysoká škola ekonomická v Bratislave, FNH

odbor národohospodárske plánovanie.
Na Obchodnej akadémii v Martine pracuje od roku 1988.

 

Mgr. Tibor Mažári

zástupca riaditeľky školy
pre všeobecnovzdelávacie predmety
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

0905 461 370

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa,
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta,
odbor nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra.
Na Obchodnej akadémii v Martine pracuje od roku 1996.

 

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik