Mini Innovation Camp vo Zvolene

camp1

Dňa 5. marca 2020 sa 2 žiačky III. A triedy Mária SitárováSilvia Anna Roháčiková zúčastnili v rámci voliteľného predmetu podnikanie v cestovnom ruchu súťaže Mini Innovation Camp vo Zvolene, ktorú zorganizovalo JA Slovensko, n. o. 

Žiačky spolupracovali v 10 zmiešaných trojčlenných tímoch na zadanej téme projektu  „Ako motivovať mladých ľudí, aby zostávali  pracovať a aktívne žiť v Banskobystrickom kraji?“

Projekt mal zahŕňať aspoň dve kľúčové inovatívne a finančne menej náročné opatrenia, v ktorých sa mali využiť kreatívne formy motivácie s využitím moderných technológií či rôznych foriem tradičného aj netradičného podnikania.

„V mojom tíme“ hovorí Mária Sitárová, „sme sa zaoberali zlepšením vzdelávacieho systému v Banskobystrickom kraji a rozšírením voľnočasových aktivít a športových centier.“

Silvia Anna Roháčiková konštatuje, že „ich projekt bol zameraný na vysoké a stredné školy, na obohatenie vzdelávacieho systému a pomoc mladým nezamestnaným ľuďom formou poradenstva.“

Projekty mali za cieľ zvýšiť podnikavosť a angažovanosť. Žiaci prezentovali svoje projekty formou ppt prezentácie a vypracovania návrhu vo wordovom dokumente pred odbornou porotou. Najzaujímavejšie 3 projekty boli ocenené. Benefitom bolo aj to, že žiačky sa zdokonalili v prezentačných a komunikačných zručnostiach a overili si svoju schopnosť pracovať v tíme. 

Súťaž sa uskutočnila  v priestoroch Divadelnej reštaurácie, kde bolo zabezpečené občerstvenie počas celej doby súťaže.

„Súťaž bola zorganizovaná na vysokej úrovni, veľmi sa nám páčila, určite ju odporúčame všetkým študentom, ktorým sa naskytne príležitosť zúčastniť sa na projektoch a súťažiach spoločnosti JA Slovensko,“ s radosťou zhodnotili svoju účasť Mária a Silvia.

 

Mária Sitárová, Silvia Anna Roháčiková , žiačky III. A triedy

 

 camp1

camp2

 

 camp3

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik