Študentská firma OA Invest - z našej doterajšej činnosti

oainvest1

Obchodná akadémia Martin podporuje rozvoj podnikateľských zručností žiakov a ich praktické využitie. Aj v tomto školskom roku na našej škole pracuje v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia študentská spoločnosť OA Invest.

Dňa 02. 12. 2019 sme mali Ustanovujúce valné zhromaždenie, na ktorom sme si zvolili manažérov firmy a potvrdili sme si náš podnikateľský plán. Viceprezidentkou ľudských zdrojov sa stála Timea Ondráska, viceprezidentkou financií Aneta Pavlíková, viceprezidentkou marketingu Lea Karolčíková, viceprezidentkou výroby a obchodu Kristína Kafríková. Prezidentom sa stal Samuel Piliar.

Aj na Deň otvorených dverí na našej škole sme sa pripravovali. Predávali sme Vianočný punč, plátenné batikované tašky a eko drevený príbor. Týmto dňom sme odštartovali predaj našich výrobkov, ktorý bude aj v tomto novom roku pokračovať. DOD bol pre nás veľmi úspešný z pohľadu tržieb.

Ešte v závere roka 16. 12. 2019 nás navštívil náš konzultant Mgr. Juraj Málik, majiteľ a konateľ viacerých slovenských a českých firiem. Bolo to príjemné stretnutie, na ktorom sme sa dozvedeli o jeho živote, aké boli jeho začiatky v podnikaní alebo aj o tom prečo sa rozhodol písať knihy. Veríme, že sa nám podarí túto nadviazanú spoluprácu s ním udržať a toto stretnutie nebolo posledné.

 Slobodová Zuzana a Hollá Katarína

 

oainvest1

 

oainvest2 

 

oainvest3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik