Projekt Young Goes Further

young1

 

Dňa 20. novembra 2019 nás navštívila zahraničná delegácia v rámci projektu „Young Goes Further“, do ktorého sa zapojila aj naša škola.

Jeho cieľom bolo vymýšľať biznis nápady, porozumieť základným kameňom biznis nápadov, pracovať v tíme a byť kreatívny. Na teoretickej úrovni projekt realizovali žiaci II. A a II. B triedy v školskom roku 2018/2019 na hodinách predmetu ekonomika a právo. Na praktickej úrovni projekt realizovali tohtoroční štvrtáci v projekte Khetano Drom a cvičná firma B&Y v minulom školskom roku. Počas návštevy zahraničnej delegácie naši žiaci prezentovali svoje projekty. Prezentácie oboch projektov boli veľmi zaujímavé a hodnotné nielen pre učiteľov, ale aj pre našich žiakov, ktorí vďaka prezentáciám mohli spoznať prácu a aktivity svojich starších spolužiakov. Učitelia z Bulharska, Anglicka, Poľska a Cypru vysoko ocenili prácu a tvorivosť našich žiakov.

 young1

young2

 young3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik