17- roční začínajú podnikať

jasr1902

 Obchodná akadémia Martin podporuje rozvoj podnikateľských zručností žiakov a ich praktické využitie. Žiaci tretieho ročníka, voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia,  ktorí sú manažérmi JA firmy, sa zúčastnili  v Banskej Bystrici dňa 15. 10. 2019 na školení manažmentu, ktoré zábavným spôsobom ponúklo mladým ľuďom skúsenosti a rady v oblasti projektového a krízového riadenia, marketingu i financií.

Zamestnanci spoločnosti AT&TGlobal Network Services Slovakia Bratislava za účasti zástupcov JA Slovensko odovzdali študentom na školení svoje skúsenosti a rady z oblasti projektového a krízového riadenia, marketingu a financií. Nechýbali ani rady ako zvládať problémy v tíme. Príprava na reálne problémy v podnikateľskom prostredí prebehla metódou learning by doing, kde študenti riešili v tímoch problémy z rôznych oblastí, ktoré počas podnikania môžu nastať. JA firma OA INVEST je pripravená, a tak môže naplno rozbehnúť svoje podnikateľské aktivity.

Prezident Samuel Piliar a viceprezidentka financií Aneta Pavlíková, študenti tretieho ročníka OAMT v Martine sa zúčastnili školenia, ktoré bolo pre nich zaujímavé a načerpali veľa nových informácií o tom, ako má podnik fungovať.

  Lea Karolčíková, viceprezidentka marketingu

 

jasr1902

jasr1901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu