Celonárodná súťaž Vitajte v našom regióne a ocenenie Manpower Leadership Award

vnr1

Dňa 9. apríla 2019 sa päťčlenný tím tretiakov z našej školyzúčastnil 16. ročníka celoslovenskej súťaže študentských tímov v prezentácii regiónov Slovenska v OC Avion v Bratislave. Súťaž organizuje spoločnosť JA Slovensko, n. o.  a zúčastnilosa na nej takmer 80 tímov zo stredných i základných škôl z celého Slovenska a predstavilo verejnosti podnikateľské nápady a to v rámci historicky najväčšej súťaže – JA Veľtrh podnikateľských nápadov pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

Žiaci sa do tohto zaujímavého podujatia mohli zapojiť v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý sa vyučuje na našej škole ako povinne voliteľný predmet a ako jediná škola v našom regióne už niekoľko rokov propaguje a zviditeľňuje Turiec a jeho krásy takýmto spôsobom.

Tím z III. A triedy v zložení Veronika Balážová, Anne Marie Danyiová, Vanesa Ilgová, Emma Mincová a Tomáš Zavarský sa zameral na kultúrno-sociálny projekt pod názvom Khetano Drom (v preklade z rómskeho jazyka Spoločná cesta).

Cieľom projektu Khetano Drom bolo trochu inak oboznámiť širokú verejnosť o kultúre Rómov v Turci. Tím sa riadil sloganom „Pre rozvoj porozumenia, tolerancie a znášanlivosti“. Žiaci vytvorili tzv. balíček porozumenia a vytvorili symboly porozumenia a tolerancie spolu s rómskymi deťmi v Komunitnom centre na Bambuskách v Martine.

Príprava na súťaž prebiehala vo viacerých etapách. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Múzeu kultúry Rómov na Slovensku, kde nám odborný výklad a zaujímavosti o kultúre a histórii Rómov prezentovala pani Mgr. Adriana Daneková, kurátorka.

Ďalšie stretnutia boli zorganizované na Bambuskách v Martine v Komunitnom centre, kde rómske deti pod vedením našich žiakov vyrábali rómske náramky, rómske šatky, tašky a sošky a vytvorili tieto symboly porozumenia: Rómsky tkaný náramok – symbol šikovnosti a tvorivosti rómskych žien, Napodobeniny drevených sôch od p. Cicku – rómskeho sochára tvoriaceho v Hornej Štubni, Rómsku šatku ako symbol vernosti rómskeho muža a ženy pri svadobnom obrade. Žiaci vytvorili aj nový symbol – Rómska taška ako symbol voľnosti a kočovnosti Rómov v minulosti. Výsledkom bol balíček porozumenia a vytvorenie propagačného materiálu v ktorom boli zaujímavosti o projekte.

Keďže je to predmet podnikanie v cestovnom ruchu, podmienkou na súťaž je aj spolupráca s podnikateľským sektorom a regionálnymi inštitúciami v tejto oblasti a preto k reprezentácii na súťaž nám pomáhali tieto inštitúcie: Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, Mestský úrad v Martine, Matica Slovenská v Martine, Lajka, Ecco, SUZUS Martin, Výroba krojov Vranov nad Topľou, Alfa Print, s. r. o., Leporelo, o. z., Hotel Turiec, Obecný úrad Horná Štubňa, MUDr. Peter Tokarčík, Mgr. Peter Pollák, PhD.

Žiaci si precízne pripravovali výstavný stánok, v ktorom počas celého dňa prezentovali odbornej porote a širokej verejnosti svoj projekt, popisovali výhody, nevýhody, možnosť jeho využitia a udržania. Okrem toho boli hodnotení aj študentskou porotou, ktorá si potom spomedzi nich vybrala svojho favorita.

Program súťaže Vitajte v našom regióne bol veľmi náročný. Jeho súčasťou bola aj prezentácia na pódiu, kde si žiaci pripravili sprievodné video a reportáž s p. Mgr. Pollákom v Komunitnom centre a tanec s rómskym motívom. Každý tím mal aj svojho maskota. Maskotom bola Emma Mincová ktorá ako „Madam Tolerancia“ propagovala myšlienku projektu Khetano Drom počas celej súťaže.

Pred súťažou mohla vyučujúca Ing. Danica Tokarčíková nominovať jedného žiaka na ocenenie Leadership Award, ktorý prejavil počas prípravy na súťaž výnimočné organizačné a vodcovské schopnosti. Nominovaným žiakom bol Tomáš Zavarský, ktorý bol spomedzi mnohých nominovaných vybratý do užšieho výberu. Počas súťaže ešte absolvoval rozhovor s členmi odbornej poroty a pri záverečnom oceňovaní získal celonárodné ocenenie Manpower Leadership Award.

Žiaci si odniesli veľa skúseností a zážitkov, zdokonalili sa v tímovej práci aj v prezentačných zručnostiach a zažili atmosféru reálneho veľtrhu.

 

Ing. Danica Tokarčíková, vyučujúca predmetu podnikanie v cestovnom ruchu

 

 

vnr1

vnr5

vnr2

vnr3

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu