Za Shakespearom do Košíc

 shakespeare3

 

Dňa 17.apríla 2019 sa skoro ráno zhromaždila na železničnej stanici skupina študentov druhého a štvrtého ročníka spolu s pani profesorkami. Mali pred sebou dlhú cestu vlakom. Cieľová stanica – Košice. Najprv absolvovali krátku prehliadku centra mesta. Ich pozornosti neunikli historické paláce, meštianske domy ani iné významné budovy.

Atmosféru mesta ozvláštnili i rozkvitnuté záhony pestrofarebných kvetov. Bola vyhlásená aj súťaž o najlepšiu fotografiu s pamiatkou mesta Košice. Krátko po obednej prestávke nasledovala hlavná časť programu.

Vo veľkej sále Historickej radnice sa uskutočnilo divadelné predstavenie. V réžii anglickej divadelnej spoločnosti ožila pred očami študentov tragédia Rómeo a Júlia, dielo majstrovského spisovateľa 16. storočia , Williama Shakespeara. Sálu plnú divákov zaplnili zvučné hlasy hercov i nevšedné hudobné vsuvky. Hra zároveň preskúšala schopnosti študentov porozumieť náročnému jazyku v starej angličtine. Divákov trochu prekvapila atmosféra hry, ktorá nebyť tragického záveru pripomínala skôr komédiu. Usilovní  herci boli odmenení dlhým potleskom.

Po predstavení ich čkala cesta domov. Čas vo vlaku ubehol rýchlo a znenazdania tu bol koniec výletu. Zúčastnení si odniesli rôzne dojmy a spomienky, väčšina prejavila záujem navštíviť i ďalšie podobné predstavenia a rozšíriť si tak zbierku svojich umeleckých zážitkov.

Liliana Rybáriková

Zuzana Lietavcová

(žiačky II.C triedy)

    shakespeare1          shakespeare2             shakespeare

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu