Ocenení žiaci

 

                      1997/1998                             

Nemcová Katarína

Kučera Miroslav                                                            

                      1998/1999

Jánošíková Katarína                            

                      1999/2000 Ujházyová Michaela
                      2001/2002 Klocová Lucia
                      2004/2005 Pavlovičová Petra
                      2006/2007 Milec Pavol
                      2011/2012 Špániková Adriana
                      2013/2014 Tkáčová Katarína
                      2014/2015 Jakubec Andrej
                      2015/2016 Figura Miroslav 
                      2017/2018 Dírer Michal 

 

 

 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik