Zmluvy 2018 - obchodná akadémia

 

pdf

 Zmluva o servisnej službe                                                                        

 pdf

 Zmluva o pedagogickej praxi

 pdf

 Zmluva o budúcej zmluve

 pdf

 Zmluva o výpožičke

 pdf

 Zmluva o zabezpečení stravovania

 pdf

 Mandátna zmluva

pdf

 Dohoda o spolupráci

pdf

Dodatok k zmluve o spolupráci

pdf

Zmluva o poskytnutí grantu

pdf

Licenčná zmluva

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu