Plánovaný počet prijatých žiakov v školskom roku 2018/2019

 

Denné štúdium

Študijný odbor

Počet tried

Počet žiakov

Stupeň vzdelania

Dĺžka štúdia

6317 M 00 obchodná akadémia

2

40

ISCED 3

4 roky

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

1

24

ISCED 3

5 rokov

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu