Obchodná akadémia Martin

MERKÚR - Združenie pre rozvoj Obchodnej akadémie v MartineHospodárenie združenia od 1. 1. 2015

do 31. 12. 2015

 

Zač. stav k 1.1.2015 Mena EUR
pokladňa 1 244,03 €
bežný účet 4 256,83 €
spolu 5 500,86 €
Príjmy:
1. výnosy z majetku úroky 0,49 €
2. príspevky od fyzických a právnických osôb 3 709,90 €
3. 2 % z dane z príjmov 1 053,71 €
Príjmy celkom: 4 764,10 €
Výdavky:
1. na podporu účelu združenia
propagačný materiál 1 039,56 €
darčekové predmety k 130. výročiu 60,00 €
oslavy 130. výročia - recepcia 1 033,28 €
oslavy 130. výročia - akadémia 90,83 €
tlač pamätnice 700,00 €
ISIC karty, známky 719,00 €
spolu 3 642,67 €
2. na správu
poplatky na BÚ a daň z úrokov 50,30 €
notárske poplatky 55,20 €
spolu 105,50 €
Výdavky celkom: 3 748,17 €

Konečný stav

31. 12. 2015

pokladňa 1 054,12 €
bežný účet 5 462,67 €
spolu 6 516,79 €

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik