Výsledky prijímacieho konania uchádzačov do 1. ročníka
pre školský rok 2022/2023

 

Poradie uchádzačov - študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

 

 

Poradie uchádzačov - študijný odbor 6317 M obchodná akadémia.

 

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik