Školský parlamet pri Obchodnej akadémii v Martine

Školský parlamet je ustanovený podľa §26 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Školský parlament zastupuje záujmy žiakov strednej školy, jeho členovia sú ich zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Prostredníctvom nich sa žiaci školy:

  • vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • podieľajú na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  • predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, týkajúce sa života školy.
 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik