Školský vzdelávací program
 
 
Školské vzdelávacie programy sú zverejnené na verejne prístupnom mieste – na sekretariáte školy. O nazretie do týchto dokumentov možno požiadať v čase určenom pre styk s verejnosťou.
 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik