Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia obchodná akadémia pre školský rok 2018/2019.

 

 

Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia obchodná akadémia - bilingválne štúdium pre školský rok 2018/2019 - Talentová skúška.

 

 

Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia obchodná akadémia - bilingválne štúdium pre školský rok 2018/2019.

 

 

Poradie uchádzačov študijný odbor obchodná akadémia.

Poradie uchádzačov študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium.

 

 

Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia obchodná akadémia pre školský rok 2018/2019 - 2. kolo.

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu