Základné informácie


Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy                   www.portalvs.sk

 

  • aktuality týkajúce sa centrálnej elektronickej prihlášky sú vkladané do aktualít viditeľných z modulu Elektronická prihláška na VŠ
  • všeobecné aktuality týkajúce sa vysokých škôl nájdete v aktualitách prístupných z Portálu VŠ

 

 

Poznámka: Dovoľte, aby som Vás informovala o tom, že tvorcovia akademicjých informačných systémov MAIS (Dubnica n/Váhom) a UIS (brnenský informačný systém) potvrdili oficiálnym listom, že majú k dispozícii prepojenie ich akademických informačných systémov s centrálnou elektronickou prihláškou (oskenované oficiálne listy nájdete v Dokumentoch na Portáli VŠ.) Z UPJS v Košiciach (akademický informačný sytém známy ako AIS2) existuje iba ústne súhlasné vyjadrenie.

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik