Termíny maturitnej skúšky v školskom roku 2021/2022

 

 

Riadne skúšobné obdobie

Externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra:  15. 03. 2022
 Anglický jazyk (úroveň B1, C1):  16. 03. 2022
   
 Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS:

 05. 04. - 08. 04. 2022

 

 (dni konania stanoví NÚCEM)

   
Praktická časť odbornej zložky  27. 04. - 29. 04. 2022

  Praktická realizácia a prevedenie
  komplexnej úlohy,
  obhajoba vlastného 
projektu

 
      
       
 

 

 

 
Ústna forma internej časti

 30. 05. - 03. 06. 2022

 

 (termín určí OŚ OÚ Žilina)

 

 

 

Opravný termín

 

 05. 09. - 08. 09. 2022

  Externá časť a písomná forma internej
  časti MS:

 

 

(dni konania stanoví NÚCEM)

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik