Vážení rodičia,

v prípade, že u Vášho dieťaťa  spozorujete akékoľvek prejavy vybočujúce z normálu, poruchy v učení a v správaní, alebo negatívne pôsobenie školského prostredia, je dôležité skontaktovať sa s triednym učiteľom, alebo s výchovným poradcom, prípadne s vedením školy, ktorí pomôžu riešiť a eliminovať Vaše problémy.

Buďme si vedomí, že naša pamäť uchováva: 

 • 20% počutého
 • 30% videného
 • 50% počutého a videného
 • 90% vykonaného a zažitého

 Základné zásady učenia sa:

 • nájsť si na učenie vhodné miesto
 • pred učením sa motivovať a učiť sa s radosťou
 • učiť sa po častiach
 • učiť sa v správnom čase
 • učiť sa vždy v rovnakom čase
 • neučiť sa podobné predmety za sebou
 • relaxovať keď prichádza únava
 • správne stravovanie
 • vetrať v miestnosti kde sa učíme
 • chváliť sám seba
 • vyhýbať sa rušivým vplyvom
 • správna životospráva 

 

 Trápi nás, kým a čím sa stanú naše deti v budúcnosti, ale pritom 

často zabúdame, že ony už sú niekým aj dnes.

 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik