Oznamy
 
AKADEMKO zo života školy
 

Olympiáda ľudských práv

diplom olp

 

Dňa 8. 12. 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktoré pozostávalo  z vedomostného testu z tematiky ľudských práv. 

 

Celý článok...

 

Spolupráca so slovenskou a americkou civilno-vojenskou jednotkou

cimic 1

Obchodná akadémia Martin v máji 2021 začala zaujímavú spoluprácu s členmi jednotky civilno- vojenskej spolupráce (CIMIC)  a s americkým oddielom pre civilné záležitosti 1525 (US CAT). Tím civilno-vojenskej spolupráce 57. samostatného oddielu v Martine oslovil našu školu a  sprostredkoval nám stretnutie s americkým oddielom. 57. samostatný oddiel naďalej koordinuje pracovné návštevy obidvoch tímov v škole.

Celý článok...

 

Olympiáda v anglickom jazyku

oanj

 

Aj tento rok v novembri sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Kvôli pandemickej situácií sme školské kolo opäť museli uskutočniť dištančnou formou.

Celý článok...

 

Odborná prax v Španielsku

espanol221

V mesiaci september 12 žiačok bilingválneho odboru, V. C triedy spolu s 2 vyučujúcimi Obchodnej akadémie v Martine vycestovalo v rámci Erasmus+ projektu „Turiec to Europe, Europe to Turiec 2019“ do slnečnej Granady v Španielsku.

Celý článok...

 

Rozvoj bilingválneho ekonomického vzdelávania na Obchodnej akadémii v Martine

logo

Obchodná akadémia v Martine poskytuje v regióne Turca kvalitné stredoškolské vzdelávanie a odbornú prípravu ekonomického charakteru už 136 rokov. V snahe neustále zlepšovať odborné a jazykové kompetencie žiakov  a učiteľov je škola aktívna v otváraní sa Európe a svojim žiakom a učiteľom každoročne poskytuje možnosti zúčastniť sa zahraničných projektov. Pandémia COVID-19 síce dané aktivity na škole pozastavila na 1,5 roka, no v tomto roku sa ich opäť podarilo naplno rozbehnúť. 

Celý článok...

 

Vianočná zbierka pre útulok

0001

 

Tento školský rok sme sa rozhodli pomôcť druhým, a preto organizujeme v dňoch od 22. 11. – 08. 12. 2021 na OAMT veľmi peknú a prospešnú akciu s názvom – VIANOČNÁ ZBIERKA PRE ÚTULOK

 

Celý článok...

 

Mobilita v Nemecku od 4.10. do 16.10.2021

nemecko3

Desať žiakov IV. A a IV. B v sprievode pedagógov Obchodnej akadémie v Martine sa vybralo nočným vlakom na odbornú stáž do nemeckého mesta Chemnitz. V rámci mobility Erasmus+ sme strávili dva týždne v partnerskej vzdelávacej inštitúcii F+U Sachsen.    

Celý článok...

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik